Trafikverket tar hand om ledsagningen

Från den första april 2019 tar Trafikverket över hela ansvaret för stationsledsagningen från Jernhusen.

Ingenting ändras för dig som är resenär. Allt kommer att gå till som förut. Det är samma rutiner, samma bokningssystem och samma utförare av ledsagningen.

Kontaktuppgifterna till Jernhusen på hemsidan byts ut mot kontaktuppgifter till Trafikverket.

Den här webbplatsen kommer under våren att ersättas med en ny som ska ha bättre funktioner och bättre tillgänglighet. Webbadressen kommer att vara samma.

Tillbaka