Trafikstörning i Stockholm i sommar

Tågen kommer inte att åka hela vägen till eller från Stockholms Centralstation utan de kommer att stanna på Södra station eller i Flemingsberg söderifrån och på Stockholm Centralstation norrifrån.

För att passera söder om Stockholms Centralstation måste du åka pendeltåg.

Om du behöver ledsagning kan du be om information när du bokar resan.

Orsaken till trafikstörningen är att Trafikverket ska arbeta med spåren. Du kan läsa mer om det här. www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/stockholm-centralstockholms-sodra-getingmidjan

Tillbaka