Sittplats till mötesplats i stora centralhallen i Stockholm

Mötesplatsen i stora centralhallen har nu fått en sittplats. Sittplatsen som är en enkel fällstol är placerad på pelaren omedelbart till höger intill den pelare som mötesplatsen sitter på, sittplatsen är vänd mot pelaren med mötesplatsskylten.

Anledningen till att den inte sitter på samma pelare beror på att det skulle innebära att man då sitter mitt i flödet och skulle vara i vägen.

Tillbaka