Bilden visar en resenär som blir ledsagad på en perrong

Premiär för den första stationsledsagningen

Den 3 december, 2009 var det premiär för den första samordnade stationsledsagningen i Jernhusens och Banverkets regi. Verksamheten kördes igång under den mest intensiva jultrafiken och väderläget gjorde att många tåg drabbades av förseningar. Trots detta kan vi konstatera att systemet fungerar mycket väl och att vi genomförde 1115 ledsagningar under perioden.

Nu analyserar vi vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre för att kunna finjustera och utveckla tjänsten vidare.

För närvarande är SJ, Tågkompaniet, Upplands lokaltrafik, Merresor, Veolia Transport samt Arlanda Express anslutna till tjänsten.

Tillbaka