Ombyggnad i Härnösand

Härnösand station byggs om i kommunens regi. Under ombyggnadstiden är väntsalen helt stängd och inomhusmötesplatsen är indragen. Utomhusmötesplatsen berörs ej av arbetet.

Ombyggnationen beräknas vara klar den 15 mars 2013. Då vi även återkommer med ny placering av mötesplats.

Tillbaka