Nya bokningsbara mötesplatser i Skåne

Nya stationer som nu går att boka ledsagning till i  Malmö är Triangeln och Hyllie. Dessa har  kommit med i samband med att Skånetrafiken har anslutit till tjänsten.

På station Triangeln finns mötesplatsen vid den södra uppgången.

Tillbaka