Nu finns SL med i Ledsagningsportalen

Nu kan du få ledsagning med hjälp av SLs entreprenörer, MTR (tunnelbanan) och Stockholmståg (pendeltågen).

Det går inte att bestämma en mötesplats i Ledsagningportalen när du beställer. SL kommer istället att ringa upp och komma överens om en mötesplats på telefon. Därför måste du tala om ditt mobilnummer när du beställer. Det är viktigt att du har med din mobiltelefon på resan, påslagen och laddad så att SL kan nå dig.

Bokningar som måste göras 2-24 timmar innan avresa ska kontakta SL ledsagning 020-120 20 22 öppettider 07.00-22.00.

Tillbaka