Mötesplatsen på Lund C Västra tas bort 1 april

Mellan den 2 juni och 20 juli 2014 kommer entrén från Västra Stationstorget på Lund C att stängas. Golvet på de tre publika våningsplanen ska repareras. Från och med den 1 april 2014 kommer det därför  inte  gå att boka ledsagning till den mötesplatsen.

Tillbaka