Mötesplats för ledsagning flyttas i Göteborg

Den nya placeringen är innanför entrén vid spår 13. Mötesplatsen står till höger i utrymmet innanför dörren.

Ledstråken till mötesplatsen är ändrade så att de leder till den nya mötesplatsen.

Tillbaka