Nyhet i ledsagningstjänsten

Den 3 december 2012 kommer en ny beställningsfunktion finnas tillgänglig för beställning av ledsagningar.
Samtrafiken och Jernhusen inleder ett samarbete som innebär att Samtrafikens Ledsagningsportal blir det sätt som skall användas vid beställning av ledsagningar.

Ledsagningsutförandet ska inte förändras så som resenär ska man inte märka något annat än att det går fortare vid beställning av ledsagning.

Kort om den nya beställningsfunktionen

Ledsagningsportalen är både ett beställningssystem som operatörer kan använda för att beställa ledsagning till en viss tid och plats, och ett resurshanteringssystem som gör det enklare att avropa ledsagare. Systemet är kopplat till Linkonline, gränssnittet till Sveriges största resebokningssystem. Detta gör att beställningsprocessen blir snabbare, enklare och kvalitetssäkrad.

Tillbaka