I morgon öppnar väntsalen i Borlänge

Efter en tids ombyggnad och upprustning av Borlänge Centralstation öppnar i morgon återigen väntsalen.

Mötesplats utomhus
Den tillfälliga placeringen av utomhusmötesplatsen flyttas. Den finns nu omedelbart till höger om handikappentrén sett från taxiangöringen.

Mötesplats inomhus
I väntsal omedelbart tillhöger innanför handikappentré.

Tillbaka