Hissbyte i Örebro

Under vintern våren byter Trafikverket hissar på stationen. Det gör att hissarna inte kan användas alls under byggperioden. Det finns skyltar på platsen som anger alternativ väg.

Hissen till spår 2-3 byts vecka 8-11 och hiss 3 byts vecka 13-16.

Tillbaka