Hissar renoveras på Stockholm Centralstation

Under perioden 13 februari - 20 maj (vecka 7 - vecka 20) renoverar Trafikverket flera hissar på Stockholm Centralstation. Detta innebär att berörda hissar periodvis kommer vara avstängda under minst två veckor.

Renoveringen görs för att höja hissarnas säkerhet, men också för att följa lagkrav om säkra hissar.

Nedan finner ni en lista över berörda hissar samt beräknad tidplan för renovering:

Hiss vid spår 10 till övre hallen
Påbörjas vecka 7, beräknas vara klart vecka 8
Alternativ hiss finns, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 11 och 12 till gångtunnel (tunnelgången)
Påbörjas vecka 9, beräknas vara klart vecka 10
Alternativ hiss finns, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 11 och 12 till övre hallen
Påbörjas vecka 11, beräknas vara klart vecka 12
Alternativ hiss finns, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 17 och 18 till gångtunnel (tunnelgången)
Påbörjas vecka 13, beräknas vara klart vecka 14
Alternativ hiss finns, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 17 och 18 till övre hallen
Påbörjas vecka 17, beräknas vara klart vecka 18
Alternativ hiss finns, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 19 till gångtunnel (tunnelgången)
Påbörjas vecka 19, beräknas vara klart vecka 20
Alternativ hiss finns ej.

Vid eventuella frågor kan Trafikverkets kundtjänst kontaktas på telefon 0771-24 24 24.
Tillbaka