Hissar renoveras på Lunds station

Under perioden 4 juni - 13 juli (vecka 23 - vecka 28) renoverar Trafikverket hissarna mellan gångtunneln och plattformarna på Lunds station. Detta innebär att berörda hissar periodvis kommer vara avstängda och att ledsagningar, som under renoveringen, är beroende av hiss måste ske via bron.

Renoveringen görs för att höja hissarnas säkerhet, men också för att följa lagkrav om säkra hissar.

Nedan finner ni en lista över berörda hissar samt beräknad tidplan för renovering:

Hiss vid spår 2-3
Påbörjas måndag 4 juni, vecka 23, beräknas vara klart fredag 29 juni, vecka 26.
Alternativ hiss finns via bron, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Hiss vid spår 4-5
Påbörjas måndag 18 juni, vecka 25, beräknas vara klart fredag 13 juli, vecka 28.
Alternativ hiss finns via bron, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Vid eventuella frågor kan Trafikverkets kundtjänst kontaktas på telefon 0771-24 24 24.

 

Tillbaka