Hissar renoveras på Flemingsbergs station

Under perioden 28 maj - 10 juni (vecka 22 - vecka 23) renoverar Trafikverket två hissar vid norra entrén, Hälsovägen, på Flemingsbergs station. Detta innebär att berörda hissar periodvis kommer vara avstängda och att ledsagningar som är hissberoende inte kommer att kunna utföras till/från den norra mötesplatsen under dessa två veckor.

Renoveringen görs för att höja hissarnas säkerhet, men också för att följa lagkrav om säkra hissar.

Nedan finner ni en lista över berörda hissar samt beräknad tidplan för renovering:

Hiss vid spår 1, 4 och 5
Påbörjas vecka 22, beräknas vara klart vecka 23
Alternativ hiss finns i stationshuset, men räkna med att gångtiden kan bli längre.

Vid eventuella frågor kan Trafikverkets kundtjänst kontaktas på telefon 0771-24 24 24.

Tillbaka