Hiss ur funktion i Uppsala

Hissen vid spår 1 som går till Strandbogatan är trasig. För att komma till perrongen får du gå genom stationshuset. Hissen ska vara lagad runt mitten av juli.

Tillbaka