Flyttad mötesplats i Alvesta

Mötesplatsen utomhus för ledsagning vid Alvesta station har flyttats. Nu finns den till vänster om stationsbyggnaden, från staden sett, vid hörnet där taxi angör stationen.

Tillbaka