Flyttad mötesplats Trollhättan

Mötesplatsen i väntsalen på Trollhättans centralstation har flyttats. Den finns nu vid väggen snett fram åt vänster innan för huvudentrén från torget.

Tillbaka