Flyttade mötesplatser Stockholms Centralstation

Mötesplats centralhallen
Mötesplatsen i centralhallen i Stockholm togs bort i förra veckan (vecka 27) då byggentreprenören rev en vägg.

Mötesplatsen kommer upp igen under vecka 29, men med en annan placering. Ny placering blir intill en pelare innanför huvudentrén, Vasagatan.

Mötesplats övre hallen
Mötesplatsen i övre hallen kommer även den att flyttas under augusti. Flytten görs på grund av att även övre hallen skall byggas om.

Mötesplatsen flyttas till innanför och omedelbart till höger om handikappentrén som vetter mot ”Stockholm Waterfront”, Nils Ericsons Plan.

Tillbaka