Byte av rulltrappor på Södertälje Syd

Med start den 28 januari kommer Trafikverket att etappvis byta ut åtta rulltrappor på stationen Södertälje Syd. Arbetet börjar med rulltrapporna till spår 5-6 och kommer att vara i cirka fyra månader. Efter det byts rulltrapporna till spår 7-8 som även det kommer att ta cirka fyra månader. Rulltrapporna kommer att bytas med en sida i taget så att det alltid finns möjlighet att gå i en rulltrappa. Ombyggnationen beräknas vara färdig under hösten 2013.

Så här kommer du till och från plattformarna

För att ta sig upp till och från plattformarna under denna period kan du använda hissar, stillastående rulltrappa eller den vanliga trappan. Hissarna berörs inte av ombyggnationen. Men på grund av den högre belastningen kommer de att funktionskontrolleras dagligen av Kone, vilket kan göra att de inte alltid kan användas.
 
Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär i samband med ombyggnaden som kan påverka ert arbete och hoppas på er förståelse.

Informations-, och hänvisningsskyltar kommer att finnas uppsatt på Södertälje Syd under hela ombyggnationen.

Tillbaka