Arbeten i entrén på Stockholms Centralstation

Taket och väggarna renoveras i huvudentrén på Stockholms Centralstation. Byggnadsställningar är uppställda som kan göra det svårt att orientera sig. Alla byggnadsställningar är inbyggda med plank.

Mötesplatsskylten sitter på samma plats som tidigare men är placerad på byggnadsställningens skyddsplank cirka en meter framför den vanliga platsen.

Under arbetet kommer alla dörrar att bytas ut. Handikappentré och utrymningsdörr kommer att vara tillgängliga under hela arbetet.

Arbetena kommer att pågå till sommaren. Vi beklagar de problem detta kan medföra.

Tillbaka